پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران از سیزدهم تا شانزدهم شهریور ماه سال 1391 با همکاری بخش شیمی فیزیک دانشگاه تهران و انجمن شیمی ایران در پردیس علوم دانشگاه تهران برگزار می شود. این کنفرانس به عنوان یک گردهمایی منحصر به فرد برای اولین بار با دعوت از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته های مختلف فیزیک به خصوص نانوفیزیک، به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری های علمی با اساتید و محققین رشته های شیمی فیزیک و نانوشیمی تلاش می نماید تا بستر لازم و مناسب جهت شکل گیری این همکاری ها را در دو زمینه نظری و تجربی ایجاد نماید.

لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران رشته های شیمی، فیزیک و شیمی فیزیک دعوت می شود در این کنفرانس که در زمینه های زیر تشکیل می شود، شرکت نمایند.

 *     نانو شیمی- نانو فیزیک (نانو نظری، نانو زیست فناوری،  خواص و سنتز نانو مواد، نانوکامپوزیت ها، کاربرد مواد نانو،  نانو حسگرها و ...)

*    ترمودینامیک کلاسیک

*    مکانیک آماری

*    کوانتوم و طیف سنجی

*    الکتروشیمی

*    سینتیک شیمیایی

*    شیمی سطح و حالت جامد

*    شیمی فیزیک کاربردی

*    شیمی محاسباتی

*    شیمی نفت،گاز و پتروشیمی